May 23, 2012

huyền chi hựu huyền

người mù nghe gió lửa

chen guangcheng
anh ta mù
mịt mùng
khẩu hiệu biểu ngữ
cờ quạt
lãnh tụ mặt mũi
chắc ăn là đen
thùi lùi luôn

kỳ dị thay
trong bóng
đen chập chùng đó
huyền chi hựu huyền
lại lung linh lóe sáng
một con người

anh ta sụt sùi
nức nở
tình thâm phụ tử
tào khang phu thê chi đạo
nghĩa bằng hữu
lòng lân cảm
những mảnh đời tức tưởi
dân trung hoa

a, thì ra
mắt anh ta không bị đỏ
trong cõi diệu huyền mênh mông
thâm tình anh ta lóe sáng trắng

..............

* Chen Guangcheng 陳光誠 Trần Quang Thành
* 玄之又玄 Huyền chi hựu huyền: huyền diệu rồi lại huyền diệu
(Lão Tử, Đạo Đức Kinh). Huyền cũng có nghĩa là màu đen sâu thẳm của vũ trụ vô cùng.