May 15, 2012

ngũ môn long hổ

Long môn ngư dược thủy
Hổ khẩu viên thượng phi
Long hổ phong vân hội
Hổ long xuất vũ tùy
Hồi đầu long hổ tụ

*

Ngũ môn xuất thủ, thủ khai hoa
Song chưởng luân giao trục trọc tà
Thối thủ luân thân phi trực cước
Quá giang song thủ đảo sơn hà
Lưỡng túc khinh thân, nghịch cước phi
Hội thao quyền, dực hiệp đồng thi
Ngũ quyền độc thủ liên chi đã
Triệt cước phi long tấu cấp kỳ
Trực thủ, câu liêm, liên trảm triệt
Thượng quyền, hạ dực, túc tam di
Tam dực luân thân hoàn hậu cước
Cầm long, giáng cước mãn thiên trì
Tứ bộ liên hoa thoái hậu vi

*

Long Hổ và Ngũ Môn là các bài quyền sơ và trung cấp của môn võ cổ truyền VN. Các bài quyền này dành cho thanh thiếu niên luyện tập. Tập các bộ thủ và tấn pháp. Chủ ở sự biến hóa nhanh nhẹn và vững chắc. Các thiếu nữ múa rất đẹp. Động tác tuy nhanh nhưng uyển chuyển. Ngoài võ công, mỹ sắc vẫn giữ nguyên. Mỹ nữ càng nghi dung.

 Ngũ Môn ; Long Hổ