May 8, 2012

nầy lý tang tình

 ngẩn ngơ

em mặc lại
áo hồng bông trắng
khăn xếp nhụy vàng
quần tinh nhung
mỏng tươm
còm thơm
thơm hương nếp mới

những ngón tay
phượng hoàng
chao nghiêng
bay chấp hồng hoang
vết son cũ
giờ hoa mãn khai

em mặc lại
áo hồng bông trắng
khăn xếp nhụy vàng
quần mỏng nhung
nầy lý tang tình
ai dòm ngó
cho tình anh ngẩn ngơ

Gọi anh