May 12, 2012

ngon như hớp rượu

Life is Fine

I went down to the river,
I set down on the bank.
I tried to think but couldn't,
So I jumped in and sank.

I came up once and hollered!
I came up twice and cried!
If that water hadn't a-been so cold
I might've sunk and died.

But it was Cold in that water! It was cold!

I took the elevator
Sixteen floors above the ground.
I thought about my baby
And thought I would jump down.

I stood there and I hollered!
I stood there and I cried!
If it hadn't a-been so high
I might've jumped and died.

But it was High up there! It was high!

So since I'm still here livin',
I guess I will live on.
I could've died for love--
But for livin' I was born

Though you may hear me holler,
And you may see me cry--
I'll be dogged, sweet baby,
If you gonna see me die.

Life is fine! Fine as wine! Life is fine!

By Langston Hughes

*

Đời quá Đã

Đi về hướng bãi sông,
Tớ ngồi xuống ven bờ,
Đầu óc lung tung,
Rồi tớ nhảy ùm xuống chìm ngĩm.

Tớ leo lên lần một hét lớn!
Leo lên  lần nữa tớ gào thiệt to!
Nếu dòng nước ấy không lạnh cóng
Thì tớ có lẽ đã chết chìm mất thôi.

Nhưng mà nước lạnh quá! Lạnh ngắt luôn!

Leo lên chiếc thang máy
Lên cao tuốt luốt mười sáu tầng.
Nhớ đến nàng
Và tớ muốn phóng xuống ngay.
 
Đứng nơi đây tớ hét lớn!
Đứng chổ này tớ gào thiệt to!
Nếu chiếc thang máy không cao ngất
Thì tớ có lẽ đã chết nhảy lầu mất thôi.

Nhưng mà thang cao quá! Cao nghều nghệu luôn.

Vậy là tớ vẫn sống nhăn,
Chắc ăn là sẽ còn sống.
Tớ  có lẽ nên thọ tử vì tình --
Hay là sống cho trọn nghĩa tồn sinh

Dẫu đằng ấy có nghe tớ gào,
đằng ấy có thấy tớ sụt sùi nức nở--
Tớ như con cún, em bé yêu,
Đằng ấy sẽ thấy cho tới ngày tớ ngoẽo.

Đời thiệt ngon! Ngon như hớp rượu! Đời quá đã!

___________
Life is Fine xếp thứ 8th trong top 50 bài thơ hay của Mỹ