May 17, 2012

but their scent green

Nightbook Page

I stepped ashore one May night
into a chilly moonlight
where grass and flowers were gray
but their scent green

I drifted up a slope
in the colorblind dark
while white stones
signaled back to the moon.

A time span
several minutes long
fifty-eight years wide.

And behind me
beyond the lead-shimmering waters
was the other coast
and those in command.

People with a future
instead of faces.

Tomas Transtromer
Translation by Patty Crane

*

Trang Sách Đêm

Ta lên bờ một đêm tháng Năm
vào hôm trăng lạnh
vùng cỏ hoa màu xám
nhưng hương thoảng xanh.

Bước lên triền con dốc thoải
vào màn đêm đen
khi những viên cuội
lấp lóe ánh trắng gởi về trăng.

Trong khoảnh khắc
giây phút thôi
cầm bằng năm mươi tám năm dài.
Phía sau ta
xa kia dòng nước sánh màu chì
là bến bờ khác
và những thứ lệnh truyền.

Người ơi tương lai
phải đâu là những khuôn diện.