May 25, 2012

ai ăn chè đậu xanh                                                                                          

                                                            
trưa, nực, tọa thiền

trưa, nực, hâm hấp
tọa thiền
dưới bóng cây dã đào
sau hè
có con chim chích chòe  
hót, hò, nhót, nhảy, trong lá
ngồi chết tịnh
có chút gió mát len vào
có ai ăn chè đậu xanh
bột bán
nước cốt dừa
đường cát hôn ...
mở mắt
có con rắn cỏ
luồn lẹ mất
vô nhà ăn chè đậu xanh
vợ gọi
con chim chích còn chờ ...

hôm sau cây xoan ngoài hiên còn xanh