Apr 27, 2012

nắng không còn ươm mật

Mắt nhãn Hưng Yên

Tôi là chú nhóc Nam Kỳ
Ngày còn nhỏ biết nhãn Hưng Yên
Trang sách tươm
của Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn
Quang Dũng, Thanh Tâm Tuyền
Ngày mùa nắng loá Sài Gòn
có dáng kiều thơm ngoài Hà Nội
mắt nhãn Hưng Yên đen láy

Bây giờ cũng nắng
Nắng tháng tư
Chắc là Việt Nam đổ lửa
Ở bên kia bờ biển mùa nạn Hưng Yên
ào ào sôi tay dao nách thước, ở đâu
mấy kẻ lạ lùng đầu trâu mặt ngựa
rụng rời khung cửi tan tành gói may
ở đâu thật lạ người ở đâu thật lạ?

Ngày nắng tháng tư lại về

Văn Giang - Hưng Yên, 4/25th/2012
nắng không còn ươm mật
những chùm hoa trái nhãn
Những con mắt nhãn Hưng Yên
bây giờ khô khốc bầm đen chảy máu

...............................................................
Hàn huyên chưa kịp dãi dề
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao
Người nách thước kẻ tay dao
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh
Rụng rời khung cửi tan tành gói may
(Đoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du)