Apr 16, 2012

mây đậu nghỉ phương nào

Chim kêu bãi quạnh

Dưới lũng trên triền nắng xếp nhỏ
Nước ròng sâu sông lảng lảng xa.
Khắc khoải chim kêu ngày tận tuyệt
Ai trầm luân đó có về qua

Mông quạnh bãi phơi vũng vướng mắc
Con cò trầm mặc lắng hơi thu
Xác cây gục hỗn mang cành rễ
Rừng đứng quanh đây rừng tận đâu

Gió thấp thoáng xa xôi hiện ẩn
Đêm nay mây đậu nghỉ phương nào
Khắc khoải chim kêu hồn khuất giạt
Cảnh nổi trôi giờ đã lặng chưa

Ngấn nước đục khoen lem cỏ sậy
Lưu mà chi chỉ dấu phù hư ?
Xương cốt vẫn là xương cốt cũ
Đành rêm nhức mãi trở trời xưa

Linh chăng những vàng tiền mẹ đốt
Cửa ngỏ con đi chơi về khuya
Khắc khoải chim kêu đời khổ nạn
Còn ai ngồi rạng cội cây già

Chim vút lên như hòn đá ném
Rồi thôi cái có chỉ là qua
Chiều nay trên bãi sông dun rủi
Mường tượng dòng sông trôi tro ta

Một mai ngoài cõi gió hao đuối
Ai hỏi ai về ai trước kia
Khắc khoải chim kêu mùa xóa giải
Hành nhân về bên giếng quê nhà

Ngõ trúc chiều ngát cơm gạo mới
Ngọn đèn thắp đợi đã rền hoa
Cởi đôi giày vẹt tấm áo tả
Xót xa như lột một lần da

Chiêm bao âu cũng chiêm bao cả
Mưa lớn chừng mưa rợp hải hà
Chiều bóc, bóc dần những rớt nắng
Loi ngoi nắm níu lũng triền xa

Tô Thùy Yên