Apr 3, 2012

mặt trận giả pbxh

Thuật ngữ phản biện xã hội xuất phát từ nghị quyết đại hội X đảng CSVN 2006
Phản biện xã hội không phản lại, không chống lại xã hội mà trái lại làm cho xã hội phát triển chất lượng, nhanh hơn, bền vững hơn. Phản biện không phải là mổ xẻ, chỉ trích mà là sự bổ sung nhằm "chuẩn mực hóa" các giá trị cuộc sống và xã hội, giúp nhau cùng phát triển"..Văn hóa cơ bản và phản biện xã hội

Do có nguồn gốc từ một nghị quyết đại hội đảng nên thuật ngữ pbxh xuất được giải thích và định nghĩa rất cặn kẻ. Nó là một món hàng có đóng dấu đỏ của đảng CSVN đàng hoàng . Do đó, khi nói về pbxh không thể nào nói khác và hiểu khác hơn được.Theo cách giải thích của chính chủ nhân Vc tung ra, thì pbxh gồm nhiều cách. Mục đích sau cùng là củng cố, xây dựng đảng ngày thêm vững mạnh . Những cách pbxh rộng rãi gồm : dư luận xã hội, góp ý, kiến nghị, khuyên can.
Với 700 tờ báo và một đội ngũ trí thức XHCN ăn tiền đảng rất đông. Và với một định nghĩa rõ rệt về cái gọi là pbxh . Vc có chủ trương, có đường lối, có phương tiện độc quyền truyền thông, và có cả lực lượng côn đồ công an người lạ để trấn áp.Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra khi một cá nhân, hay nhóm "cư dân mạng" đối thoại bằng phản biện mà không nằm trong quỷ đạo chủ trương ý nghĩa pbxh theo nó?

Cái gọi là pbxh là một thứ mặt trận giả. Phản ánh thì được. Đừng phản đối và phản lại đảng. Phải liệu mà luồn lách phản biện. Nhà nhà phản biện, người người phản biện, mạng mạng phản biện.
Phàm, cãi nhiều thì mất dần chí khí. Quen thói cãi nhau, gặp ngay đứa ngang ngạnh dùng cường lực đè bẹp thì co ngay. Đó là lý do bạo quyền tay sai Tàu lập ra mặt trận giả pbxh.