Apr 7, 2012

jogging chạy bộ chậm

Chạy bộ chậm jogging là môn thể dục cá nhân rất phổ thông ở Mỹ. Nó đơn giản, rẽ, vui và gặt nhiều kết quả khả quan cho sức khỏe.
Jogging mùa nào cũng được. Mùa đông thì mặc ấm hơn. Mùa hè thì cần thêm nước uống. Jogging có thể vòng vòng chung quanh khu dân cư mình ở. Hoặc lái xe đến một địa điểm rộng rãi trống trải nào đó càng hay.
Chạy bộ chậm vui ở chổ là vừa tập vừa quan sát cảnh đẹp. Cũng có thể nghe nhạc. Có người vận động chạy lúp xúp cùng với chú chó rất dễ thương. Mùa xuân mùa hạ có lẽ là thời điểm đẹp nhứt để tập jogging. Những ai tập thường mỗi ngày thì trở thành một thói quen. Không chạy 15, 30 phút hay hơn, thì thấy nhớ.
Trong môi trường thiên nhiên khoáng đạt và thuận lợi an toàn như Hoa Kỳ, tập chạy bộ chậm jogging là một tập quán và sinh hoạt rất vui tươi lành mạnh và đẹp.

Warm up and stretching
It may not be a good idea to do any stretching exercises before you start jogging because your muscles will be cold and it can cause an injury when you pull at them, but what’s required is that you do a warm up activity at least for 5 minutes before you actually start jogging.
Once you are done with jogging its pertinent that you spend at least 5 minutes stretching your body to ensure that you don’t cramp up.The best warm up activity prior to jogging is brisk walking. Spend 5 minutes walking through the terrain at a brisk pace breathing deeply to get your lungs ready for the work out and getting your muscles warmed up for the activity. Jogging
Stretching & Warm-Up