Apr 18, 2012

burma & us, action for action

Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi chào đón người ủng hộ trên đường đến thăm thị trấn Kawhmu tại Yangon vào ngày đầu năm mới, thứ Ba ngày 17/4/2012Những quy định mới cho phép công dân Hoa Kỳ đầu tư tiền bạc và thực hiện các chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản của con người tại Miến Điện, trong đó có cứu trợ thiên tai, trợ giúp dân tị nạn, những người phải dời cư, nạn nhân của các vụ xung đột
Những quy định này cũng cho phép phân phối thực phẩm, áo quần, thuốc men, thiết bị y khoa, và cung cấp nơi cư ngụ, nước sạch, phương tiện vệ sinh và cải thiện điều kiện vệ sinh.
Quyết định này cũng cho phép các công dân Mỹ làm việc tại Miến Điện trong các dự án xây dựng dân chủ và quản lý công quyền, trong đó có giải quyết xung đột có sự tham gia của người dân, và các dự án giáo dục nhằm chống nạn mù chữ và gia tăng cơ hội học vấn. (VOA News)Tiền bạc của Hoa Kỳ giờ đây có thể sử dụng cho những dự án phi thương mại đem lại lợi ích cho nhân dân Miến Điện

Bà Hillary Clinton đại diện nước Mỹ đã từng lập đi lập lại với chính phủ Miến Điện: We know how to pay back. Action for action - Bánh Sáp Đi Bánh Qui Lại. Hành động sẽ được đáp ứng bằng hành động ! Một vị đại sứ Hoa Kỳ sắp sửa sẽ sang nhận nhiệm vụ tại Miến.
Thật ra, những gì mà Miến đang được nới lỏng thì VN đã được cách đây 17 năm khi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận . Có điều, cái khác nhau giữa 2 quốc gia là : MĐ như con cá kẹt trong lờ bơi ra . Còn Vc như con cá tự chui vào kẹt trong bẫy TQ .
Mặt nào đó, Miến Điện sẽ là "đối trọng" của VN trong tương lai rất gần.Miến rộng gấp đôi VN, từng xuất cảng đứng đầu thế giới về gạo và rau quả . Chắc chắn, với sự bật đèn xanh của Âu Mỹ, nguồn đầu tư vào Miến sẽ rất lớn. Bà Aung San Suu Kyi là nhà chính trị có bản lĩnh và viễn kiến. Chắc chắn là đảng của bà sẽ hoạch định một đường lối phát triển MĐ, thu hút ngoại quốc đổ dồn vào Miến.