Apr 10, 2012

nói không


... đi và không bao giờ trở lại.
Eduardo Galeano, “Những cái cớ”, bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Không

Wassily Kandinsky
nói không
Wassily Kandinsky
Scharfruhiges Rosa, 1924
Đi không thèm trở lại
Đời về sau có
thêm
một thiên tài

Gã cô hồn ác đảng
Stalin
giết người
không gớm tay
Đời dân Nga về sau
còn
hằn in dấu vết
giẽ giun
màu chàm
 ...............................................
 Mặt như chàm đổ mình dường giẽ giun
(Nguyễn Du, Đoạn Trường Tân Thanh)