Apr 16, 2012

art photography


             


                       

          
              
                      

From left to right, up to down

Untitle * A boat bridge 
Acrossing a river * Saigon sun light
An on river dance * Sneaky looking
Vô đề, ảnh Nguyễn Cao Đàm * Bến thuyền, Nguyễn Bá Mậu
Vượt sông, Hứa Văn Bân * Nắng Sài Gòn, Đoàn Kim Bảng
Vũ khúc trên sông, Đinh Duy Bê * Trông theo, Arthur Châu

Săn ảnh nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì. Kiến thức. Và dĩ nhiên con mắt của art photography. Mỗi bức ảnh để lại dấu ấn của thời gian, sinh hoạt đời sống, nét đẹp. Ảnh nghệ thuật phải có hồn. Làm cho nó động đậy, thì thầm, hoan ca, hay trầm tư, vĩnh hằng. Có một tiếng nói và sức sống.
Những tấm ảnh trên là lưu dấu của các tay săn ảnh tài tử hoặc chuyên nghiệp, trước 75 thuộc VNCH.