Apr 2, 2012

áo bà ba burmese

Miến Điện khác Việt Nam một trời một vực

- Lãnh đạo Miến, nữ thì mặc bà ba. Nam thì mặc xà rông.
Coi vậy chứ khác ghê lắm. Giả dụ bây giờ "Hùng Dũng Sang Trọng" bận áo dài khăn đóng thường xuyên như cụ Nguyễn Đình Chiểu thì sao? Loạn, Tàu bợp tai đưa  người khác lên ngay, đảm bảo. Thấy thế chứ không dễ.

- Cả bà San Suu Kyi và các chính khách lưu vong của Miến đều chung quan điểm : bao vây kinh tế độc tài trong nước. Không bao giờ có cái cảnh dzìa "làm ăn" dới chính phủ "ta" cả . Tuyệt đối không . Bà San Suu Kyi luôn luôn nhắc nhở Hoa Kỳ và Tây Âu khoan từ bỏ bao vây kinh tế MĐ cho tới khi thể chế dân chủ được thiết lập chắc chắn.

Có thể sự khác nhau hoàn toàn giữa 2 dân tộc, 2 tín ngưỡng, 2 thể chế. Cái đúng của Miến chưa chắc đúng với VN . Tuy nhiên, cái đúng của Miến thì đã thấy. Còn VN ?
Có một điều, Miến giáp ranh với Tàu cộng gần 2,200 km . Gấp đôi đường biên giới giữa Tàu và Việt. Dân Miến 60 triệu, chắc chắn là không thể để cho Tàu đồng hoá. Tàu dù có mạnh hơn 10 lần, nhưng lòng dân thì nó không thể khuất phục được.

One such group of opponents is the National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB). The NCGUB’s current headquarters are in a low, gray, unremarkable office building facing the parking lot of a metrorail stop in Rockville, Maryland, right outside of Washington, DC.
Chính khách lưu vong của Miến, sống khiêm nhường và nuôi dưỡng ý chí bất khuất