Mar 29, 2012

trùng dương thơ

biển thở

biển sớm
vắng tinh
chưa bóng người
đàn từng đàn hải âu
ngủ vùi sâu cát ấm
biển sóng ầm oang

biển nắng
người ở đâu
bốn phương tụ về
cánh diều chao 

xổng gió
bóng chiều nghiêng
biển sóng ầm ỳ

biển đêm
trăng thượng huyền
treo xuống thấp
ánh lửa lập lòe
tình nhân tay trong tay
đi dọc men mé biển
biển sóng ào vangbiển không thét
biển không gào
biển không hát
không thầm thì lời nhỏ

biển thở
hơi thở suốt dài miên viễn đất trời
mênh mang trùng khơi dạo sóng

8/2011
........................................................
thượng huyền 上弦 : lên dây cung.
trăng mùng 7,8 là thượng huyền 上弦,
ngày 22,23 là hạ huyền 下弦