Mar 22, 2012

trí thức uy vũ bất năng khuất

Sự dũng cảm và lòng kiên trì của bà khiến cho sự chậm trễ thực thi công lý không trở thành công lý bị tước đoạt; bà Aung San suu Kyi đã giữ cho ngọn lửa hy vọng về quyền tự do trong quốc gia của bà vẫn thắp sáng. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội đích thân gặp được khôi nguyên giải Nobel hòa bình. Kính thưa ông Chủ tịch Thượng viện, đây thật là một giây phút đáng ghi nhớ.”

Bà Aung San Suu Kyi được xem như một nhà trí thức của Miến Điện nói riêng và của cả thế giới nói chung. Người ta có thể bắt gặp sự kính trọng bà, từ nhiều nhà trí thức và nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lãnh vực ngoại giao, luật pháp, chính trị, xã hội, kể cả hầu hết những nguyên thủ quốc gia của các xứ tự do văn minh trên toàn thế giới.

Nếu bà từng là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, điều này chỉ nói lên thành tích đấu tranh cho nhân quyền.
Nếu bà từng học hành đỗ đạt văn bằng Ph.D. tại University of London, điều đó chứng tỏ bà có kiến thức chuyên môn và uyên bác về chính trị, triết học và kinh tế. Có nhiều người ở Miến Điện cũng học hành và đỗ đạt cao như bà.
Nếu bà đương kim là người lãnh đạo một đảng phái chính trị đối lập, điều này nói lên tư cách đởm lược và tài ba của một chính khách.

Nhưng, trên hết, người ta xem bà là một nhà trí thức, do một phẩm chất rất quan trọng: uy vũ bất năng khuất! Không có cường lực bạo ác nào có thể khuất phục nổi một một người nữ trí thức trông dáng vẻ bề ngoài mảnh mai yếu ớt. Chính là bà Aung San Suu Kyi.
Đúng như một nhận định của Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ McConnell, khi ông cảm thấy rất vinh dự được diện kiến bà. Ông nói: “Bà Aung San Suu Kyi đã giữ cho ngọn lửa hy vọng về quyền tự do trong quốc gia của bà vẫn thắp sáng.”