Mar 24, 2012

có một tình yêu nhỏ

tình yêu nhỏ trăng mật nhỏ
món ăn nhỏ cái muỗng nhỏ
cái nhà nhỏ vườn sau nhỏ
con chó nhỏ chiếc xe nhỏ nhỏ


nhỏ thì nhỏ có làm sao
phố nhà nhỏ hay phố to xưa
chia sẻ nhau cho nhau nụ cười
đời trôi qua trong thoảng chút thôi


Little Bitty
Alan Jackson

Have a little love on a little honeymoon
You got a little dish and you got a little spoon
A little bitty house and a little bitty yard
A little bitty dog and a little bitty car.

Well, it's alright to be little bitty
A little hometown or a big old city
Might as well share, might as well smile
Life goes on for a little bitty while.

A little bitty baby in a little bitty gown
It'll grow up in a little bitty town
A big yellow bus and little bitty books
It all started with a little bitty look.

Well, it's alright to be little bitty
A little hometown or a big old city
Might as well share, might as well smile
Life goes on for a little bitty while

You know you got a job and a little bitty check
A six pack of beer and television set
Little bitty world goes around and around
Little bit of silence and a little bit of sound.

A good ole boy and a pretty little girl
Start all over in a little bitty world
Little bitty plan and a little bitty dream
It's all part of a little bitty scheme.

It's alright to be little bitty
A little hometown or a big old city
Might as well share, might as well smile
Life goes on for a little bitty while.

It's alright to be little bitty
A little hometown or a big old city
Might as well share, might as well smile
Life goes on for a little bitty while
Little Bitty