Mar 23, 2012

tình là tình tự đôi câu

mình áo trái

buổi sáng
tụi  kids lóng ngóng
đón chiếc school bus
xa  đằng kia

em ly cà phê
hương lừng nụ cười
anh nhâm nhi
từng miếng corn chip
breakfast

anh và em
mình còn cho nhau
tình là tình tự đôi câu
tán tỉnh
mỗi 30 phút sáng

nụ cười anh

nụ cười em
mật nhiệm bí hiểm
vì em ngây thơ
em không có biết
này, big girl
em chiếc áo cánh trái

không biết
nụ cười em
mật nhiệm bí hiểm
eh, the old boy
chiếc quần anh lèo nhèo
ngắn ngủn đó
anh cũng tròng bề trái

Tình ta với mình - Hoàng Thi Thơ