Mar 25, 2012

rau hạnh rau vi từ lúc có

Thắp tạ

Một mình nàng lên núi Chan Chứa
Hỏi tìm cho gặp đá Tiên Tri
Về sau đời có ra sao nữa
Cũng đã đành tâm sẵn một bề


Đá, chẳng đá nào lên tiếng với
Nàng đi thôi đã nát chân hồng
Nghe con vượn ẩn thân khóc hối
Một lần lỡ bỏ chuyến lìa non

Một mai nàng vô rừng u ẩn
Nhặt trái nưa về nhuộm dạ sầu
Thấy trăm họ cỏ cây chen quấn
Nương náu nhau mà tội nợ nhau

Con loan  con phượng bay đâu lạc
Đến nỗi nào sao chẳng gọi bầy
Nếu như hoa biết chiều nay rụng
Âu cũng vui mà nở sáng nay

Một mai nàng qua cầu cam mặc
Mưa nắng gì thôi cũng một thì
Rau hạnh rau vi từ lúc có
Chưa từng nguôi biếc bãi Kinh Thi

Cửa đẩy lầm vô lường cuộc diện
Ba ngàn thế giới đã nhà chưa
Lâu ngày thân thế rách như gió
Thấy lại mình như kẻ đáng ngờ

Một mai nàng đến thành hoa gấm
Hát một chiều tiền thưởng ngập chân
Vui nốn náo trời thốc tháo biển
Một lần thử đổi bỏ chân thân

Beach play
Gà nửa khuya gáy xộ trăng muộn
Ai hồ nghi lộn kiếp bên này
Con chó khóc tru ngoài địa giới
Ngờ ngợ người góc biển chân mây

Một mai nàng ra bãi vô định
Nhìn sông đổi lòng núi chuyển chân
Mây bay bay như những vẫy biệt
Nàng đứng cho tàn một nén nhang

Thắp tạ càn khôn một vô ích
Thắp tạ nhân quần một luyến thương
Biển Đông đã một ngày xe cát
Đắm giạt mơ lai kiếp dã tràng


Tô Thùy Yên