Mar 23, 2012

who knows where the wind is 

đố ai quét sạch lá rừng
để tôi khuyên gió, gió đừng rung cây


who knows how
to sweep all leaves
entirely woods
so i can tell the wind,
wind not to shake the trees

đố ai biết gió ở đâu
gió hay đi vắng lúc nao có nhà


who knows where
the wind is
the wind is often
going away home
and when will it return

đố trăng mấy tuổi trăng già
để tôi lên tiếng mặn mà yêu em

who knows what
age that a moon
may be called an old-moon
then i can say
how much i love you
in my deep heart

đố ai nằm ngủ không mơ
biết em nằm ngủ hay mơ


who knows how
to sleep without a dream
i know you who falls in sleep
always with dreams

Northwest 2012
(Trích ca khúc Đố Ai của Phạm Duy
lý ốc phiên dịch Anh Ngữ)