Mar 24, 2012

những toán quân danh dự

Mỗi quân binh chủng của US Military đều có toán quân danh dự Honor Guard Drill Team cho riêng mình. Các toán này chuyên biểu diễn trong các dịp lễ cho công chúng thưởng thức tài nghệ. Danh dự. Kỹ luật sắt. Chính xác và đẹp mắt. Đó là những nét châm ngôn đặc biệt của hầu hết các toán quân danh dự. Trong một vài trường hợp, các HGDT cũng đại diện cho ngành hoặc cho tiểu bang hay cho toàn nước Mỹ, biểu diễn trên thế giới. Ngoài ra, có những trường trung học cũng có đội quân danh dự của trường học. Các HS students được tuyển chọn, và các em cũng được những anh lính Honor Guard luyện tập đến nơi đế chốn.

United States Coast Guard Silent Drill Team
What goes into making a top-ranked precision Silent Drill Team? The United States Coast Guard starts with the pick of the yearly crop of recruits, fresh out of recruit training (boot camp) and assigns them to the elite 60-member Honor Guard. Then, the Honor Guard along with the Drill Team's Drill Master holds tryouts among its own when positions become available. It is these 16-20 selected from the 60 who become the award-winning U.S. Coast Guard Silent Drill Team.

Members of the Drill Team have double duties in the Honor Guard. Their first duty is to the Honor Guard to serve in capacities to include: Firing Party, Body Bearing Team and Colors. As members of the Honor Guard, they participate in joint military colors ceremonies, and other ceremonial displays requested by the White House and Pentagon. The Honor Guard also supplies Coast Guard representation in the traditional ceremonial guard of the Tomb of the Unknowns. When not involved with their Honor Guard duties, the Drill Team is on the road, representing the Coast Guard in a wide variety of parades, competitions and celebrations.United States Coast Guard Silent Drill Team
US Army Drill Team
US Navy Presidential Ceremonial Honor Guard at Norway