Mar 21, 2012

love is blue

tình màu xanh

có một màu xanh
vòng ngực áo
em búp hoa iris
ngày đó
tụi mình đang quen
xuân đến

có một màu xanh
đêm biển sóng sánh
cánh chim âu
trăng nhìn
một lần chao vui
mùa hạ

có một màu xanh
trời thiên thanh
gió hiu thổi nhẹ
vén mây
loang chầm chậm
thu về

còn có một tình yêu
trong ánh mắt
nhung em
gần thăm thắm
tóm gọn biển trời
mênh mang
màu xanh thẳm

*

love is blue

there was a blue
on your chest shirt
an iris bud
the day
we were dating
spring came

there was a blue
at night wavy sea
moon eye
looked at a gull
cheerfuly to hover
summer time


there was a blue
on sky
the wind breezes
to unveil a patch of cloud
slowly
fall season

there is a yet more love
those in your eyes
velvety sight
very close
they catch totally 
of spacious sea and sky
true dark blue indeed in my mind

10/2011  love is blue