Mar 22, 2012

thơ thanh tâm tuyền

lệ đá xanh

tôi biết
những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút                                                               
những người khóc
lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

đôi khi anh muốn tin
ngoài trời chỉ còn
trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao
lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức
những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây
ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa
quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái

đôi khi anh muốn tin
ôi, những người
khóc lẻ loi một mình
đau đớn
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

thanh tâm tuyền
nữa hồn thương đau