Mar 26, 2012

freedom về myanmar

aung san suu kyi


aung san suu kyi
người nữ trí thức
duyên dáng
áo bà ba burmese
mảnh mai nhành
hoa vàng rosewood

đoá vàng hoa
bình lặng
tâm thành vô ưu
tâm vô uý
sóng lượng từ duyên
thì sá gì
mấy bạo phu trở lực

rồi ngày đến
hoàng hôn lại thắm
đêm tím màu nhung
padauk ơi
tự do reo vang vang
ngày hội lớn

nầy nhé cho bé thơ
cho em cho anh
cho mẹ cho cha
cho tất cả người người
freedom về myanmar

khi ánh vàng hoa chan hoà
dung lượng sóng từ tâm
nàng khả ái aung san suu kyi

10/2011
...................................................
[*]Padauk = Burmese Rosewood,
Quốc Hoa của Miến Điện.