Mar 22, 2012

đoài phương tây

cung chiều

chiều
bóng hoàng hôn
bay bãng lãng
ai đó thanh quan
cớ làm sao
kẻ chốn chương đài
lại tầm phương
gõ sừng mục tử

chiều
nổi trôi tâm sự
khép khẽ mi buồn
mà buồn gì thế
serenade cung cầm
đoài phương tây
lộng lẫy?

chiều
ta đối ẩm
với đoài phương đó
lóe rực ánh vàng

này, mặt ngọc
đã say chưa
hảy cùng ta
nốc cạn cốc bia tràn

april 2010
*kẻ chốn chương đài người lữ thứ
*gõ sừng mục tử lại cô thôn
(thơ thanh quan nữ sĩ)
serenade