Mar 25, 2012

black raccoon chào tái ngộ

Kính chào tái ngộ quý độc giả và thân hữu.
Vì lý do kỹ thuật, những đường links dẫn nhiều và quá phức tạp, trang blog cá nhân của black raccoon3805 đã bị removed. Hôm nay xin hân hạnh tái ngộ cùng quý thân hữu và độc giả, bằng một trang blog khác, cũng do black raccoon chủ nhà.
Xin thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này. Bài vở sẽ từ từ viết lại theo tinh thần blog cũ : thơ, nhạc, văn hóa, thể thao, theo truyền thống Việt đồng thời với sinh hoạt văn minh của xã hội Hoa Kỳ cùng thế giới. Dĩ nhiên, vẫn với trình bày và cố gắng, từ chối ngôn ngữ nô dịch Tàu cộng.
Lần này, Lý Ốc sẽ chú mục vào các sáng tác văn nghệ của người khác cũng như của chính mình. Dựng lại và sáng danh nền văn hiến Việt. Xiển dương văn minh nhân loại. Tìm lại tình tự trong tiếng mẹ đẻ Việt Nam. Và dĩ nhiên, từ chối và chống lại sự nô dịch của âm mưu thôn tính từ phương Bắc len xuống.
Black raccoon Lý Ốc kính cáo.
Yanni - Until The Last Moment