Mar 28, 2012

áo thuý thạch

     
Gustav Klimt,
Adele Bloch-Bauer II, 1912
adele 2

thiếu phụ đứng đó
nàng lặng nhìn
lưu duyên
chiếc vành nón
sậm huyền sắc thời gian

thiếu phụ đứng đó
tấm choàng áo
cúc trắng
ngập ngừng xoả dài
đôi viền màu thuý thạch

thiếu phụ nghĩ gì
tím hoa
bích ngọc
đỏ chát
và nhóm mắt thời gian
bủa vây nàng

thiếu phụ đứng đó
nàng sẽ nói gì tình quân
sao hé môi hoài thiên thu

1/2012
Fur Elise