Mar 24, 2012

ảnh nghệ thuật vn

   

Image
Từ trên xuống, từ trái qua phải
Cửa bể chiều hôm, Dấu thời gian, Quạt nồng, Cấy lúa

Trần Cao Lĩnh (1925-1989)
Sinh năm 1925 tại Nam Định . Ông là một trong những người đầu tiên sáng lập hoặc đỡ đầu nhiều hội nhóm nhiếp ảnh tại Miền Nam Việt Nam , như Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam ( 1954 ) . Đã thực hiện 4 tuyển tập ảnh , nhiều lần thuyết trình và viết bài về kỷ thuật và nghệ thuật nhiếp ảnh . Ông di cư qua Mỹ năm 1980. Trần cao Lĩnh đã triễn lảm và đuọc nhiều giải thưởng tại London , Torronto . Paris , Montreal , NewYork , Washington, DC.  Ông từ trần ngày 29 tháng 8 năm 1989 tại Hoa Kỳ.
Ảnh của Trần Cao Lĩnh ghi lại nét đẹp hình ảnh của người Việt Nam trong sinh hoạt hàng ngày. Những nét đẹp vượt thời gian. Có lẽ chỉ bắt gặp trong môi trường và con người Việt Nam thôi. Nhà săn ảnh rất tinh tế.