Mar 24, 2012

áo vàng chanh

adele

 Gustav Klimt, Adele Bloch-Bauer I, 1907
Adele Bloch-Bauer I
phu nhân
adele bloch-bauer
nàng bất tử
trong nét bút hoạ sĩ
klimt

áo vàng chanh
sáng rực
một trăm năm trước
và những đóm mắt
ánh
nghịch reo vui

vòng bảo ngọc
ngàn vàng phu quân
cũng không thể
sánh
bàn tay tiên nàng

a, còn lại nét môi
trong khi klimt
chỉ để lại một nét bút
môi nàng
kiêu
trọn một ngàn năm

12/2011 
Fur Elise