Oct 11, 2017

into your eyes my face remains


Paradise (Not For Me)
Madonna

I can't remember
When I was young
I can't explain
If it was wrong
My life goes on
But not the same
Into your eyes
My face remains

(I've been so high)
I've been so down
(Up to the skies)
Down to the ground

I was so blind
I could not see
Your paradise
Is not for me

Autour de moi
Je ne vois pas
Qui sont les anges
Surement pas moi
Encore une fois
Je suis cassee
Encore une fois
Je n'y crois pas

All around me
I could not see
Who are the angels
Surely not me
Once more again
I am broken
Once more again
I don't believe it

Oct 9, 2017

how we live in small worlds

Một trong những điều luôn luôn gây hứng thú cho tôi là làm thế nào sống trong những nơi chốn nhỏ bé cùng với những thế giới lớn rộng trong cùng một lúc

The 2017 Nobel Prize in Literature

Image result for Kazuo IshiguroThe 2017 Nobel Prize in Literature has been awarded to British writer Kazuo Ishiguro, whose best-known novels include "The Remains of the Day" and "Never Let Me Go."
The 2017 Nobel Prize in Literature đã được tặng thưởng cho nhà văn người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro, bởi các tác phẩm nổi tiếng như "Những Điều Còn Lại của Ngày" và "Đừng Bao Giờ Để Tôi Ra Đi."
Sara Danius, permanent secretary of the Swedish Academy, said Ishiguro is a writer "who, in novels of great emotional force, has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world."
Sara Danius, thư ký thường trực của Swedish Academy, nói Ishiguro là một nhà văn "người, trong những quyển tiểu thuyết mang xúc cảm mạnh, đã phô bày những chổ thẳm sâu của cảm giác hư ảo nhằm nối kết với thế giới thực tại của chúng ta. "

The author said: "One of the things that interested me always is how we live in small worlds and big worlds at the same time. That we have a personal arena in which we have to try and find fulfillment and love. But that inevitably intersects with a larger world, where politics or even dystopian universes can prevail."

Tác giả nói: "Một trong những điều luôn luôn gây hứng thú cho tôi là làm thế nào sống trong những nơi chốn nhỏ bé cùng với những thế giới lớn rộng trong cùng một lúc. Chúng ta có một phạm vi sinh hoạt riêng mà trong ấy chúng ta phải cố gắng và tìm kiếm sự hoàn thiện và tình yêu. Nhưng nó không ngừng đan xen với thế giới lớn hơn, nơi mà chính trị hoặc ngay cả những chuyện tệ hại có thể sẽ xảy ra."

The 62-year-old's "writings are marked by a carefully restrained mode of expression, independent of whatever events are taking place," said the academy's news release.

Tác phẩm của nhà văn 62 tuổi "văn chương được ghi nhận trong thể cách trình bày rất thận trọng, độc lập ngay trong những sự kiện đang diễn ra," theo bản tin vừa công bố của viện hàn lâm.

"If you mix Jane Austen and Franz Kafka, then you have Kazuo Ishiguro in a nutshell," Danius told reporters of this year's winner. "But you have to add a little bit of Marcel Proust into the mix, and then you stir but not too much, and then you have his writings.

"Nếu bạn pha trộn giữa Jane Austen and Franz Kafka, bạn có Kazuo Ishiguro trong đại thể," Danius nói với những thông tín viên về người chiến thắng năm nay. "Nhưng mà bạn cần thêm vào chút ít Marcel Proust, rồi khuấy đều nhưng không nhiều lắm, thế là bạn sẽ có được lối viết của ông ta."

"At the same time, he's a writer of great integrity who doesn't look to the side. He's developed an aesthetic universe all his own."

"Đồng thời, ông là một văn nhân bảo toàn, kẻ không nhìn sang bên lề. Ông tự phát triển một thẩm mỹ quan riêng biệt hẳn."

By Laura Smith-Spark  

the vn war


Watch the full movie of 10 videos :  pbs.org

 Người Mỹ hiện tại họ đã gần như giải quyết xong vấn đề của chiến tranh VN. Hoa Kỳ đã chấm dứt về mặt tranh biện trên bình diện xã hội học. Ngày 29/ 3 hằng năm là ngày luật định của Mỹ nhằm vinh danh chiến sĩ Hoa Kỳ trong chiến tranh VN.

Sep 23, 2017

tiếng cồng đánh, qua mái tranh
Một Mẹ Trăm Con
Dân ca Jarai 
Phạm Duy phóng tác và soạn lời 

Anh em ta  cùng mẹ cha
Nhớ chuyện cũ trong tích xưa
Khi thế gian còn mù mờ. (Láy)

Xưa khi xưa mẹ đẻ ra
Trăm cái trứng sinh lũ con
Trăm đứa con cùng một dòng.(Láy)

Năm mươi con vượt đồi non
Phá rừng núi khai rẫy nương
Xây đắp buôn làm nhà sàn (láy)

Năm mươi con dọc Trường Sơn
Đi xứ Bắc Đi xứ Nam
Xây núi sông lập ruộng đồng.(Láy)

Hôm nay đây rừng gặp mây
Lá gặp núi ta tới đâỵ
Tay nắm tay mình gặp mình

Vui ca lên Thượng và Kinh
Người trong nước anh với em
Em với anh cùng họ hàng

Khua chiêng lên đập cồng lên
Tiếng cồng đánh qua mái tranh
Qua mái tre vào rừng già

Cho con hua khỉ già lua
Cho ma quái cho lũ nai
Ngơ ngác say vì nhạc cồng

Sep 22, 2017

mù sương trên sông


Image result for chim hac

Hoàng Hạc lâu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu 
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản 
Bạch vân thiên tải không du du 
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ 
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị 
Yên ba giang thượng sử nhân sầu

Thôi Hiệu

Image result for mist on river

Sự tích Lầu Hoàng Hạc

Ngày xưa có chàng cởi hạc
Lầu ở lại bèn tên vàng
Hoàng hạc bay đi đi mãi
Mây trắng ngàn năm lang thang
Hán Dương cây sông lặng lẽ
Chim Oanh bãi cỏ xanh xanh
Chiều tím quê nhà xa tắp
Mù sương trên sông sầu thành

br.
Sep 15, 2017

sassini, the final signal

Image result for cassini spacecraft

(CNN)Contact has been lost with the Cassini spacecraft after it completed a "death dive" into the upper atmosphere of Saturn and transmitted its final signal, according to NASA.

The spacecraft deliberately sank into Saturn's upper atmosphere at a high speed and plunged itself into the planet just after 6:30 a.m. ET Friday. Given the amount of time it takes signals to reach Earth, the final signal and last bits of data reached the Deep Space Network's Canberra Station in Australia about an hour and a half later.
A representative image of the Solar System with sizes, but not distances, to scaleNASA confirmed the spacecraft's demise at 7:55 a.m. ET, as predicted.
For about a minute, Cassini was able to transmit new data about the planet's composition as long as its antenna remained pointed toward Earth, with the assist from small thrusters. Then, the spacecraft burned and disintegrated due to the heat and high pressure of the hostile atmosphere. It became part of the planet it set out to explore.

Source: cnn

Sep 14, 2017

cho roi cho vọt

Source: xuandienhannom

Thành ngữ tục ngữ ca dao và điển cố của VN.

Đa số chúng đã có từ xưa để lại. Do đó, theo tôi, ngoài giá trị văn học trong phép thành lập mỹ từ, ngoài giá trị là túi khôn là kinh nghiệm của tiền nhân VN, hiện tại chúng còn có đặc điểm khó tránh là bị lỗi thời hay bị hạn chế ý nghĩa.

Thí dụ:
Image result for will you marry me
1- Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
2- Cái nết đánh chết cái đẹp
3- Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
4- Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp như cơm nguội   những khi đói lòng

Ý kiến:

1- Ngày Valentine mà cho roi cho vọt thử xem nó thương hay ghét biết liền
2- Kiểu này thì khoa và kỹ nghệ khổng lồ fashion và beauty coi như dẹp tiệm
3- Không biết nhà khác thì sao chứ tôi vẫn thường hay hỏi mấy đứa con nhiều chuyện, nhất là kỹ thuật điện tử
4- Phụ nữ ngày nay rất self confident, mềm yếu quá có khi ... ế

Tóm lại, dùng thành ngữ và tục ngữ xưa nên cẩn thận và chọn lọc kỹ

Sep 12, 2017

thanh thiên và thiên thanh

Source: xuandienhannom

Cả "thanh thiên" và "thiên thanh" đều là danh từ. Thanh thiên là bầu trời xanh, thiên thanh là màu xanh da trời. Khi quý vị thêm chử màu vào thì đã là danh từ. Đỏ là tỉnh từ nhưng màu đỏ là danh từ. Viết là cái nón đỏ thì đủ nghĩa. Nếu viết cái nón màu đỏ cũng được, nhưng màu đỏ - red color là danh từ dùng như tỉnh từ. Thế thôi.

Tả Thanh Thiên là viết lên trời xanh (như trang giấy trải rộng). Áo màu thiên thanh, hồ nước thiên thanh nghĩa là màu xanh da trời, chữ màu hiểu ngầm.

Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tan, hoa tàn, nguyệt khuyết!
(Mạc Đĩnh Chi)Mầu áo thiên thɑnh thơ ngâу ngàу nào
Ϲhìm ƙhuất trong mưɑ mưɑ bɑу rạt rào
Đọc lá thư xưɑ một trời luуến tiếc
Ŋhớ môi ℮m νà màu mắt biếc
Ѕuối hẹn hò trăng xɑnh đầu non
(Lệ Đá - Thơ Hà Huyền Chi, ca khúc Trần Trịnh)

Sep 8, 2017

norad and thaad

What would happen if North Korea fires a missile at the US

If North Korea fires a missile at the U.S., there may not be much time to react, officials tell Fox News.

When any missile is launched around the world, it produces a plume and heat signature that is quickly picked up by U.S. military spy satellites. Almost immediately the information is transferred to the North American Aerospace Defense Command, better known as NORAD, as well as the U.S. Strategic Command, which controls the military’s nuclear forces.

Karako says both NORAD and U.S. Strategic Command quickly assess where the missile is going and decide whether it is a threat to the United States, its allies or any U.S. military forces in the region.

U.S. missile defense has come a long way since its inception 13 years ago. By the end of this year, 44 ground-based interceptor missiles will be housed in silos between two U.S. Air Force bases in Alaska and California.

The last two tests of the ground based interceptors have been successful despite a spotty track record previously.

“I'm very confident…that this system can and will defend the homeland if attacked,” said the former head of the U.S. Missile Defense Agency, Vice Adm. James D. Syring.

Source:   foxnews

lữ thứ

Nguồn:  xuandienhannom 

@ Lữ thứ

1- 旅: 出行的
2- 次: 旅行所居止之处所

Lữ: Xuất hành đích
Thứ: Lữ hành sở cư chỉ chi ngoại sở

Ý kiến: Lữ thứ gồm 2 chữ, 1- Lữ (danh động từ, sự đi xa) . 2- Thứ (danh từ, chỉ nơi chốn dừng chân bên ngoài).

Tóm lại, lữ thứ là nơi dừng chân nghỉ ngơi khi đi xa. Có thể là lều ngoài trời, nhà người, quê người, hoặc nhà trọ (lữ quán).

Image result for campingPhụ chú:

Kẻ chốn chương đài người lữ thứ
(Thanh Quan Nữ Sĩ)

Kẻ thì ở nơi nhà, lầu cao sang khang trang, còn người thì ở nơi xa xôi đất khách.

@ Nghĩa chữ Lữ 旅 trong Kinh Dịch

Quẻ Lữ 旅 thứ 56 trong Kinh Dịch bàn luận về người làm thân đất khách, người tha hương, xa xứ. Quẻ này biẻu tượng khá đẹp và thơ. Trên là lửa dưới là núi. Nên còn gọi là quẻ Hỏa Sơn Lữ. Mặt trời trên đỉnh núi, hỏa đi lên trong khi núi đứng yên. Cảnh tạm dung, bỏ đi, xa lìa.

Bài học của quẻ Lữ khi tha phương ở nhờ là nên theo đạo nhu thuân và trung chính thì giữ được yên ổn phú quý, chớ có kiêu căng tham lam nhỏ nhen sẽ chuốc lấy họa.

Nguồn: 

Hán Điển:  zdic.net 1 zdic.net 2
Kinh Dịch Đạo Của Người Quân Tử - Nguyễn Hiến Lê:  vnthuquan

.......................................................................................................................

旅次: 指旅途中小住的地方。也指旅途中暂作停留。

Aug 20, 2017

ánh nắng chiều vàng
"Nhạc VN có không ít những bài mô tả cảnh đẹp quê hương rất hay. Như bài Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn là 1 thí dụ. Cái hay của bản nhạc là khi người ta nghe qua thì cảm nhận ra ngay đó là ánh nắng chiều vàng của riêng VN, rất Việt.

Và ở đời có cái nghịch lý, khi trở lại chính mình thì người khác sẽ... hiểu. Vì giai điệu rất Việt nên người nước khác lại dễ cảm... nhận. Thật ra cũng không có gì nghịch lý. Cũng như người Việt thích hamburger Mỹ hay rượu vang Pháp. Hoặc người Việt cũng cảm nhận tranh Picasso hay nhạc của Beatles vậy thôi."


Source: danlambao

Aug 15, 2017

aug 21th nhật thực


Image result for solar eclipse images

For a brief moment, day will turn to night. Animals big and small will go into their nighttime routines. Stars and planets will be visible, and streetlights will turn on in the middle of the day.
Here are some of the things you should know about the total solar eclipse happening August 21.

Don't miss it! This is rare, says NASA

"The hair on the back of your neck is going to stand up, and you are going to feel different things as the eclipse reaches totality. It's been described as peaceful, spiritual, exhilarating, shocking," said Brian Carlstrom, deputy associate director of the National Park Service Natural Resource Stewardship and Science Directorate.
According to NASA, experiencing a total solar eclipse where you live happens about once in 375 years. So, unless modern medicine advances considerably in the next few years, you might not make it to the next one.
The last time anyone in the United States witnessed a total solar eclipse was almost 40 years ago, on February 26, 1979. It's been even longer -- 99 years -- since a total solar eclipse crossed the country from the Pacific to the Atlantic. The total eclipse on June 8, 1918, passed from Washington to Florida.

cnn

Aug 14, 2017

Aug 10, 2017

đeo càng cộng quá nặng cânĐeo càng Cộng quá nặng cân
Không cứu thì tội mang lên thì phiền
Kẻ dữ đi tìm bạn hiền ?
Muốn chơi với nó túi tiền mình... hao !

Someone asks for rescue but still cary thing so heavy
You can't go away cause pity but it ' ll be a trouble if pick
When the bad guy is looking for help
You should be careful with your pocket !!!


Thumbnail
Ngồi chờ tàu Mỹ đi qua
Cờ sao phấp phới của ta tự  hào
Chờ khi tàu Mỹ đi vào
Thì ta lại được nếm mùi bơ  ... gơ !

Translate the Vietnamese poem:

Sitting and waiting the US ship will come sometime
Our red yellow star flag is waving mood so proud of itseft
We prepare be welcome ready for the ship when it comes
Finally the hamburger sandwich pot luck will be served of course

Nguồn:   danlambao

Aug 7, 2017

cái gì là điều khả kiến đối với tôi

My Shoes

by Charles Simic, 1938

Shoes, secret face of my inner life:
Two gaping toothless mouths,
Two partly decomposed animal skins
Smelling of mice-nests.

Đôi Giày

Đôi giày, khuôn mặt bí ẩn của nội tâm tôi:
Hai cái mỏm há hốc không răng trống trơn,
Cặp da thú từng phần mùi hôi nhớp nhúa
Mùi hang hốc ố chuột.My brother and sister who died at birth
Continuing their existence in you,
Guiding my life
Toward their incomprehensible innocence.

Anh chị em tôi chết ngay lúc vừa chào đời
Tiếp tục cuộc tồn sinh hiện hữu nơi  bạn
Dẫn dắt đời tôi
Về hướng sự tinh tuyền ngây thơ bất khả tri.

What use are books to me
When in you it is possible to read
The Gospel of my life on earth
And still beyond, of things to come?

Cái gì là điều khả kiến đối với tôi
Khi mà đối với bạn nó có thể đọc được
Sách Thánh của đời tôi trên thế gian này
Và xa xa bên kia, những điều sẽ đến?

I want to proclaim the religion
I have devised for your perfect humility
And the strange church I am building
With you as the altar.

Tôi muốn tuyên bố một điều thuộc tôn giáo
Mà tôi đã truyền cho sự nhún nhường của bạn
Và ngôi thánh đường lạ lùng tôi đang xây cất
Với bạn như là một hương án để phụng thờ.

Ascetic and maternal, you endure:
Kin to oxen, to Saints, to condemned men,
With your mute patience, forming
The only true likeness of myself.

Khổ hạnh và mẫu tính, bạn đang hành trì:
Loài thú sừng hiền, các Thánh, những người bị kết án,
Với sự kiên nhẫn chịu đựng lặng lẽ, đang thành hình
Là chân diện mục duy nhất của chính tôi.


Northwest Summer 2017
Black Raccoon phiên dịch sang Việt Văn

Aug 2, 2017

cảnh đẹp nhìn từ trên phi cơ


(CNN) — Globetrotting for business might sound exciting, but the reality is a lot of time spent staring out of plane windows.It's a sentiment that business travelers across the world relate to -- including Adobe employee Julieanne Kost."When you travel a lot for business everyone thinks it's very glamorous, because you get to go to all these places," Kost tells CNN Travel. "But most of the time you're in a hotel or a taxi or a conference center."But for California-based Kost, the airplane window seat became her biggest inspiration. The traveling executive began photographing the sights she saw out from the window. The photos formed the basis for an ongoing project: "Window Seat," documenting Kost's aerial views of the Earth below.    cnn.com

Jul 22, 2017

water joys
new aircraft carrier


​Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford

President Donald Trump is delivering remarks in Norfolk, Virginia at the commissioning ceremony of the USS Gerald R. Ford. The U.S. Navy’s new aircraft carrier is billed as “the most advanced in the world” and boasts the ability to carry more aircraft and weapons than any ship before.

According to  Fox News report “The USS Gerald R. Ford is $13 billion futuristic ship complete with a gigantic flight deck and a new electromagnetic system to launch aircraft. The state-of-the-art tech and operational systems mean aircraft will be able to take off faster to get to the fight quicker.”

mediaite

Jul 20, 2017

active laser weapon


(CNN)In the sometimes hostile waters of the Persian Gulf looms the US Navy's first -- in fact, the world's first -- active laser weapon.
The LaWS, an acronym for Laser Weapons System, is not science fiction. It is not experimental. It is deployed on board the USS Ponce amphibious transport ship, ready to be fired at targets today and every day by Capt. Christopher Wells and his crew.
CNN was granted exclusive access to a live-fire test of the laser.

In an instant, the drone's wing lit up, heated to a temperature of thousands of degrees, lethally damaging the aircraft and sending it hurtling down to the sea.
The strike comes silently and invisibly. "It operates in an invisible part of the electromagnetic spectrum so you don't see the beam, it doesn't make any sound, it's completely silent and it's incredibly effective at what it does," said Hughes.

However, the Navy is developing more powerful, second-generation systems which would bring more significant targets into its crosshairs: missiles.
Those missions remain classified. However, the commander and crew are very much aware of the potential capabilities. When we asked Wells if the current LaWS could shoot down a missile, he said simply "maybe" and smiled.

cnn.