Aug 25, 2016


Image result for train  stop at station smalltown


Don't Go Far Off

Don't go far off, not even for a day, because --
because -- I don't know how to say it: a day is long
and I will be waiting for you, as in an empty station
when the trains are parked off somewhere else, asleep.

Don't leave me, even for an hour, because
then the little drops of anguish will all run together,
the smoke that roams looking for a home will drift
into me, choking my lost heart.

Oh, may your silhouette never dissolve on the beach;
may your eyelids never flutter into the empty distance.
Don't leave me for a second, my dearest,

because in that moment you'll have gone so far
I'll wander mazily over all the earth, asking,
Will you come back? Will you leave me here, dying?

Pablo NerudaImage result for woman shadow


Đừng Bỏ Tôi Đi

Đừng bỏ tôi đi, dầu chỉ một ngày, bởi vì -
bởi vì - tôi không biết nói sao: một ngày quá dài
và tôi sẽ chờ em, trong bến ga xe lửa trống vắng
khi đoàn xe dừng lại nơi đâu đó, ngủ.

Đừng xa tôi, dầu chỉ một giờ, vì lệ đau sẽ tuôn trào,
làn khói bay loanh quanh tìm nơi ẩn trú sẽ cuộn
cuốn vào tôi, làm choáng váng lòng tôi tơi tả.

Ôi, làm sao hình bóng em đừng bao giờ huỷ tan trên biển cát:
làm sao mi mắt em đừng bao giờ thôi chớp nhìn trong hư không.
Đừng bỏ tôi dầu chỉ một giây, người yêu hởi,

Bởi vì chỉ trong phút giây thôi em sẽ mãi lìa xa
Và tôi sẽ lang thang vô cùng khắp nhân gian, hỏi,
Em sẽ trở về phải không ? Hay em sẽ để tôi ở đây, chết ?

Northwest, 8/2016
black raccoon phiên dịch

summer festivalsAug 24, 2016

cầm nã thủ


Cầm Nã Thủ 擒拿手 là thủ pháp bắt giữ. Thủ pháp này khá cao siêu thường dành cho những đại cao thủ. Vì nó liên hệ tớí nhiều môn phái khác nhau. Tuy gọi là thủ pháp nhưng thật ra nó phối hợp nhiều ứng pháp khác. Cầm nã thủ xuất chiêu  phải nhanh và chính xác. Nó đòi hỏi nội công thâm hậu cũng như khinh công. Vì phải tiến sát vào đối thủ, có vũ khí, sẽ rất nguy hiểm nếu bản lĩnh kém. Võ Đang Thái Cực Cầm Nã Thủ có thể là môn khá cao và nỗi danh hiện tại.

There are four types of Chinese martial arts that are increasingly categorized into increasing levels of difficulty to master: shuai jiao, chin-na, wai chuen and chigong.
Chin-na (“seize and break”; Cantonese: kahm nah) isn’t an individual style of Chinese martial arts. It’s a collection of kung fu techniques from many different martial arts that have developed over the centuries, and these skills can be applied while either standing or on the ground. A kung fu practitioner uses these techniques to grab and manipulate an opponent’s leg or arm in order to painfully control and lock his joints/muscles/tendons, rendering him incapacitated and unable to move. Chin-na teaches you about leverage, application of force, spatial orientation between you and an attacker, and how to read an opponent’s intentions and body weaknesses. .

blackbeltmag

Aug 22, 2016

tân nhạc tài từ

Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say

Aug 21, 2016

rio 2016 last day

Image result for rio 2016 last day           Gold Silver Bronze

1
United States
46 37 38 121
2
Image result for usa swimming rio 2016Great Britain
27 23 17 67
3
China
26 18 26 70
4
Russia
19 18 19 56
5
Germany
17 10 15 42
6
Japan
12 8 21 41
7
France
Image result for usa gymnastic rio team10 18 14 42
8
South Korea
9 3 9 21
9
Italy
8 12 8 28
10
Australia
8 11 10 29

Aug 19, 2016

pine trees - tùng, báchNgười VN ngườiTH gọi phân biệt cây Tùng cây Bách, người Âu Mỹ gọi chung là Pine Trees  họ Pinales - Họ câyThông. Thông sống lâu từ vài centuries đến vài ngàn năm. Đặc tính của họ Thông là màu xanh bốn mùa, lá có mũi nhọn, hoa hình chóp nón . Vài loại thông sống rất lâu gần 5 ngàn năm tuổi, như cây thông cổ thụ  Bristlecone pine. Bách là loại thông có tên cypress pine. Thông 3 lá ở VN là cây Canary Island Pine Tree,  needle - cluster of three

Image result for Bristlecone pine
 Bristlecone pine may
long live 4800 years old
Pine trees (Pinus spp.) are the most common coniferous tree worldwide, numbering around 100 species. These trees form large forests characterized by wide open areas with sunlight spilling to the forest floor. Pines are sun-loving trees that do not grow well under shady conditions. Most of these trees live in the Northern Hemisphere, except for the Sumatran pine (Pinus merkussi) surviving south of the equator. Pine trees grow best in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 4 through 9.

Evergreen
These conifers are considered evergreen, which means that they keep their needles for at least two years. As the older needles fall, new ones are ready to grow in their place. Bristlecone pine trees (Pinus longaeva) keep their needles for at least 30 years.

Age
As a group, pine trees are long-lived conifers. Most varieties live over a century when growing in favorable conditions. Bristlecone pine trees are known to live at least 4,800 years.

Facts about pine trees